• Zoeken

Proeftuin basiszorg Jeugd GGZ

Achtergrond

De huisartsvoorzieningen en de teams Jeugd & Gezin, als onderdeel van de buurtteams, vormen de basiszorg als het gaat om de zorg voor de psychische gezondheid van de jeugd in Utrecht. Dit vraagt om samenwerking en het aanbrengen van samenhang in de zorg die zij leveren, mede omdat psychische klachten vaak samengaan met sociale en/of opvoedkundige problemen in het gezin. Daarbij werken huisartsen, praktijkondersteuners huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) en buurtteams allen als generalisten, maar wel vanuit verschillende perspectieven.

De teams Jeugd & Gezin, gemeente Utrecht, Huisartsen Utrecht Stad (HUS) en het Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ)-netwerk willen deze samenwerking verder vorm geven in een proeftuin in de buurt Ondiep en de wijken Binnenstad en Leidsche Rijn. Het Trimbos-instituut en het Verwey-Jonker Instituut begeleiden deze proeftuin vanuit de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Utrecht.

Hoofdvraag

Uiteindelijk doel van dit project is om in de basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten de juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plek te verlenen. Hierbij ontvangen jeugdigen én hun gezinnen zo vroeg en licht mogelijk passende zorg en ondersteuning.

De vragen die in de proeftuin zullen worden beantwoord zijn:

  • Wat is onze gezamenlijke visie op effectieve basiszorg voor jeugd met psychische klachten (tegen de achtergrond van de uitgangspunten in het Utrechtse model)?
  • Gegeven deze visie, hoe kunnen buurtteams en huisartsen de basiszorg voor jeugd met psychische klachten verder verbeteren en de onderlinge samenwerking hiermee in overeenstemming brengen?
  • Gegeven deze visie, wat zijn de randvoorwaarden voor de basiszorg voor jeugd met psychische klachten en de onderlinge samenwerking?

Het project

Als eerste stap komen we in deze proeftuin tot een gezamenlijke visie van alle betrokken partijen op effectieve basiszorg voor jeugd met psychische klachten. In de proeftuin wordt de huidige werkwijze bijgesteld op basis van deze visie. Deze fase is inmiddels afgerond met een rapportage (klik hier).

In een tweede fase (vanaf najaar 2016) wordt de basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten in de proeftuin onderzocht en verbeterd door deze te toetsen aan de gezamenlijke visie, te benoemen wat helpt en wat niet, en daarin verbeteringen aan te brengen. In de derde fase (medio 2017) wordt een verslag gemaakt waarin beknopt de bevindingen van de proeftuin worden vastgelegd.

Betrokken organisaties

Het project wordt gefinancierd door Stichting Lokalis en de gemeente Utrecht. Samen met Huisartsen Utrecht Stad (HUS) en Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ)-netwerk Utrecht zijn zij opdrachtgevers. Het project wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut en het Verwey-Jonker Instituut als onderdeel van de AWTJ Utrecht. In de uitvoering van het project wordt samengewerkt met jeugdigen en ouders, Jeugdgezondheidszorg en specialistische zorg.

Contact

Heb je vragen over dit project of wil je meer weten? Neem dan contact op met Marja van Bon-Martens, senior wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut en coördinator van de AWTJ Utrecht. Haar e-mailadres is mbon@trimbos.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.