• Zoeken

Effectieve basishulp

Hoe zit basishulp eruit? Hoe sluit deze goed aan bij de transformatiedoelen? Wanneer is deze effectief en hoe ervaren klanten de transitie en de transformatie van de jeugdhulp?

Achtergrond

Bij dit project van de AWTJ Utrecht staan de buurtteams Jeugd en Gezin centraal. Deze teams zijn de spil van de transformatie in het Utrechtse jeugdstelsel. De gezinswerkers uit deze teams bieden generalistische basishulp voor gezinnen en jeugdigen. Maar wat is nu eigenlijk generalistische basishulp? Wanneer zijn gezinnen en jeugdigen goed geholpen? Wanneer doen we ons werk goed? En wat is het effect van de transitie en transformatie op de hulpvragers zelf: kinderen, jeugdigen en hun gezinnen. Om het generalistische werk vorm te geven en verder door te ontwikkelen gaan we de komende 2 jaar lang 300 gezinnen uit 9 verschillende Utrechtse buurtteams volgen.

Hoofdvraag

De centrale vraaagstelling is: In hoeverre lukt het de buurtteams Jeugd en Gezin om effectieve generalistische basishulp te ontwikkelen in aansluiting op de transformatiedoelen?

Dit vraagstelling is uitgewerkt in de volgende subdoelen:

  • Inzicht krijgen in het beloop en de effecten van de basiszorg bij cliënten door het monitoren ervan.
  • Het benutten van de monitorresultaten, praktijkvoorbeelden en bestaande kennis uit praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid bij het leerproces van professionals door de inzet van methodische transformatie bijeenkomsten.
  • Het vormgeven, verbeteren en innoveren van de basiszorg door het uitzetten van vervolgacties op grond van de methodische transformatie bijeenkomsten. 

Deelvragen

  1. Wat is het profiel en wat zijn de problemen van cliënten welke instromen bij de basiszorg?
  2. Wat is het beloop (inclusief doorstroom) en wat zijn de effecten van de basiszorg bij cliënten?
  3. Welke successen en de knelpunten worden in de methodische transformatie bijeenkomsten gesignaleerd en hoe worden deze bestendigd dan wel aangepakt?
  4. Wat zijn de ervaringen met de methodische transformatie bijeenkomsten en in hoeverre zijn zij helpend om een hoogwaardige en effectieve generalistische basiszorg te ontwikkelen?
  5. Welke vervolgacties zijn in de methodische transformatie bijeenkomsten uitgezet en met welk resultaat?

Deelnemende buurtteams

De volgende buurtteams doen mee aan dit onderzoek: West, Noord-Oost, Kanaleneiland Noord, Kanaleneiland Zuid, Dichters- en Rivierenwijk, Hoograven, De Meern, VO team en Overvecht de Gagel.
Door het meedoen van deze 9 teams ontstaat er een mooie spreiding over de stad en hopen we op een mooi divers beeld wat past bij de rijke diversiteit van de Utrechtse samenleving.

Methodische transformatiebijeenkomsten

Naast het volgen van 300 gezinnen over 2 jaar worden er per team 3x per jaar methodische transformatie bijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten zijn actie gericht en gaan over het duiden van de tot dan toe opgehaalde cijfers en gegevens. Deze gegevens worden bekeken met het team, de klanten zelf en de betrokken organisaties bij dit project. Het doel is om direct te leren van deze tussentijdse duiding om zo veranderingen in de werkwijze aan te brengen waar nodig. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de (nieuwste) wetenschappelijke inzichten en de al reeds bestaande kennis.

Betrokken organisaties

Lokalis, Gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut, NJi en JIJ Utrecht.

Contact

Esther Alblas, onderzoeker en programmamanager Basishulp bij Lokalis. E-mail: estheralblas@lokalis.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.