• Zoeken

Missie

Het AWTJ Utrecht verbindt praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen door het uitvoeren van drie projecten van het Utrecht Model - Gewoon opvoeden, Basiszorg en Aanvullende zorg. Samenwerking met jeugdigen, hun opvoeders en de informele zorg is daarbij vanzelfsprekend.

AWTJ Utrecht wil de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen vernieuwen en verbeteren, zó dat alle jeugdigen zo goed mogelijk kunnen meedoen en gezond en veilig kunnen opgroeien.

Klik op de infographic om meer te weten te komen over hoe AWTJ Utrecht te werk gaat.

Visie

De leidende principes van het Utrechts Model voor zorg voor jeugd vormen de basis voor de AWTJ Utrecht. Deze principes zijn:

  • normaliseren, in plaats van problematiseren;
  • het gezin in het dagelijks leven is het uitgangspunt;
  • de inhoud en niet het systeem staat centraal;
  • de veiligheid van het kind vormt altijd de ondergrens.

De buurtteams Jeugd en Gezin vormen de spil van de transformatie en daarmee ook in de AWTJ Utrecht. In de AWTJ Utrecht worden onderzoeks- en onderwijsprogrammering gestuurd door vragen uit praktijk en beleid. Praktijk en beleid passen kennis en vaardigheden over effectieve handelswijzen toe vanuit onderzoek en onderwijs.

We werken vraaggericht aan de vernieuwing en de continue verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid in de breedte van het Utrechts Model en de samenwerking daarbinnen. Inclusie is daarbij een belangrijk kwaliteitscriterium. Door de samenwerking in de AWTJ Utrecht willen wij ook een vernieuwing in het onderzoek en het onderwijs op gang brengen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.