• Zoeken

Kennisdeling

De AWTJ Utrecht zet in op het organiseren van een regionale kennisinfrastructuur, waarin het leren van elkaar centraal staat.

Binnen de AWTJ Utrecht is ervoor gekozen om de kenniscyclus van de buurtteamorganisatie Lokalis, als lerende organisatie, te verbinden aan de werkwijze van de Academische werkplaats. Elk project van AWTJ Utrecht kent een verbinding met deze kenniskringen bij Lokalis. Ze worden benut om bestaande kennis in te brengen, onderzoeksgegevens te verzamelen, onderzoeksuitkomsten terug te koppelen en te verrijken of om kennisproducten uit de projecten te implementeren.

Portaal en Platformfunctie

De Portaal & Platformfunctie (P&P) vertaalt vragen vanuit de praktijk en het beleid van de transformatie jeugd naar de kennisorganisaties. De P&P-functie valt uiteen in drie subfuncties: 

  1. het verhelderen en beantwoorden van vragen vanuit de praktijk en het beleid (vraagbaak);
  2. signaleren van kennisbehoefte en de vertaling naar een kennisagenda;
  3. het beschikbaar stellen van informatie over de activiteiten en (ontwikkelde) kennis en kennisproducten in de AWTJ Utrecht (informatiefunctie).

Lerend systeem

Het lerend systeem van de AWTJ Utrecht is gekoppeld aan de manier van leren van de buurtteams en bestaat uit vier aspecten:

  1. leren binnen de projecten;
  2. leren tussen de projecten;
  3. leren tussen de partners; 
  4. leren tussen AWTJ en de rest van het veld (en de regio).

Leernetwerk Utrecht: Leren voor de toekomst

Het netwerk Leren voor de toekomst is opgezet vanuit de academische werkplaatsen Utrecht en Risicojeugd. Het bestaat uit professionals van praktijkorganisaties, docenten uit onderwijsinstellingen (hbo, universitair, post-master), ervaringsdeskundige jeugdigen, opvoeders, onderzoekers en beleidsmakers. Zij verzamelen onderwerpen die relevant zijn voor onderlinge kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering binnen het brede jeugddomein. Een selectie van onderwerpen wordt uitgewerkt in verbindende, innovatieve oplossingen en onderwijsproducten. Klik hier voor meer informatie en de agenda.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.